Strona główna

Projekt  "Kreatywność w nauczaniu i uczeniu się z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych: Cyfrowa szkoła w Piekoszowie" jest realizowany w roku szkolnym 2015/2016, w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, dotyczy akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Realizacja zadań projektowych umożliwi poprawę jakości nauczania i uczenia się przez uczestnictwo nauczycieli w szkoleniu na temat nowoczesnego i innowacyjnego edukowania, zakładającego współpracę z profesjonalnymi instytucjami edukacyjnymi,  a także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i mobilności nauczycieli. 

Projekt w szczególności przyczyni się do:
- pozyskania nowych, innowacyjnych metod i narzędzi pracy z uczniem,
- założenia szkolnego bloga i pracy metodą projektu z wykorzystaniem poznanych narzędzi,
- usprawnienia współpracy pomiędzy nauczycielami w szkole, udoskonalenia i poszerzenia oferty edukacyjnej,
- wdrożenia innowacyjnych metod nauczania do szkolnego programu nauczania i codziennego planu pracy,
- rozpoczęcia kształcenia kadry w wymiarze europejskim,
- podniesienia kompetencji kadry w zakresie języków obcych,
- wzbogacenia oferty edukacyjnej i podniesienia konkurencyjności szkoły w regionie,
- kontynuacji pracy z nowymi metodami i środkami pozyskanymi  w ramach projektu  w kolejnych latach,
- współpracy z innymi szkołami ( wymiany doświadczeń),
- zbudowania bardziej nowoczesnego, dynamicznego, zaangażowanego i profesjonalnego środowiska w szkole, gotowego do implementacji dobrych praktyk i nowych metod w codziennej pracy,
- rozpoczęcia strategicznego rozwoju zawodowego pracowników względem zarówno indywidualnych potrzeb  jak i celów placówki,
- zwiększenia zdolności placówki do działania na szczeblu międzynarodowym UE poprzez uczestnictwo w projektach międzynarodowych,
- ulepszenia metod współpracy ze środowiskiem szkolnym, władzami i lokalną społecznością.

Uczestnicy zaplanowanego szkolenia tworzą szkolną grupę projektu, na czele z dyrekcją oraz koordynatorem projektu, odpowiedzialnymi za wdrożenie i odpowiednią realizację założonych działań, na bieżąco i zgodnie z tematyką projektu. Pozyskane w centrum szkoleniowym miękkie i twarde kopie  materiałów dydaktycznych zostaną udostępnione wszystkim nauczycielom w szkole, organowi prowadzącemu i innym szkołom w gminie, aby wzbudzić szersze zainteresowanie  innowacyjnym podejściem do nauczania. 

Wybrana organizacja przyjmująca w Hiszpanii jest akredytowanym centrum szkoleń, które zostało uruchomione przez program CDP dla szkoleń nauczycieli i specjalistów w sektorze edukacji w ramach programu uczenia się przez całe życie. Międzynarodowy zespół ma wkład w rozwój nowych metod w nauczaniu języków obcych, stosowanie EFT, psychologii energii, coachingu i doradztwa dla wielu szkół i pracowników w zakresie tworzenia i zarządzania szkolnymi projektami europejskimi.

Jako pracownicy szkoły cieszymy się, iż nasz Plan Europejskiego Rozwoju Szkoły oraz opracowany projekt spotkały się z aprobatą i  zyskały wysoką ocenę niezależnych ekspertów prestiżowego europejskiego programu Erasmus Plus. Na 655 wniosków złożonych w Polsce, nasz projekt znalazł się w niedużej grupie 126-u zatwierdzonych do realizacji. 
Mamy doświadczenie w projektach eTwinning i Comenius- Partnerska Współpraca Szkół, teraz otwieramy się na kolejne wyzwania i innowacje.  Podążamy z duchem czasu i staramy się sprostać wymogom współczesnego świata, co jest niezwykle istotne w dziedzinie edukacji dzieci i młodzieży. Wszystkie chętne osoby zapraszamy do współpracy. 

W opinii ekspertów:
Wniosek jest spójny, logiczny i został bardzo starannie opracowany. Zaplanowane działania odpowiadają na precyzyjnie określone potrzeby zarówno nauczycieli, jak również całej społeczności szkolnej. Dokładnie wskazano planowane efekty projektu. Na uwagę zasługuje fakt, iż zarządzanie projektem zostało opracowane na wysokim poziomie. Wyznaczono konkretne osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy realizacji projektu. Przedstawiono bardzo dokładny harmonogram działań, wskazano instytucję przyjmującą. Wnioskodawca wybrał już tytuły szkoleń, a nawet podał datę, kiedy mają się one odbyć, co wskazuje na to, że rzetelnie przygotowano wniosek aplikacyjny. Mocną stroną projektu jest to, że działania skierowane na realizację założonych celów nie skupiają się tylko na samej mobilności zagranicznej, lecz wręcz przeciwnie, wnioskodawca dokładnie zaplanował działania również po szkoleniu zagranicznym. Będzie to plan upowszechnienia i implementacji nowatorskich metod nauczania jako element długoterminowego planu podnoszenia jakości nauczania w szkole.

2 komentarze:

  1. Świetny projekt i założenia! Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli to bardzo ważny aspekt pracy każdej placówki szkolnej.

    OdpowiedzUsuń
  2. Życzę powodzenia w realizacji projektu! Oby więcej szkół podejmowało się takich akcji. Podnoszenie poziomu nauczania i wykwalifikowania nauczycieli to bardzo ważny temat.

    OdpowiedzUsuń