Prezi


Jednym ze środowisk do tworzenia prezentacji on-line jest Prezi. Stosowany jest tam efekt zoom, dzięki któremu można powiększać i pomniejszać elementy prezentacji oraz wyświetlać i poruszać się pomiędzy poszczególnymi jej obiektami po osiach w przestrzeni. Praca odbywa się w chmurze, co umożliwia tworzenie prezentacji przez kilka osób jednocześnie..Środowisko to jest moim zdaniem godne polecenia, toteż pokażę  jak z niego korzystać.

Aby móc tworzyć prezentacje otwieramy https://prezi.com i zakładamy konto poprzez kliknięcie w 
przycisk na niebieskim tle GET STARTED.
Aby założyć darmowe konto klikamy na Continue freeOtwiera nam się następne okno:Podajemy w nim imię (First name), nazwisko (Last name), adres poczty elektronicznej (Email), hasło (Password) i w pozycji „So what do you do” wybieramy z listy kategorię, do której możemy się zakwalifikować, np. jeśli jesteś uczniem wybierasz Student, jeśli nauczycielem - Education itp. Po wybraniu tej opcji rozwinie się dodatkowa lista, z której należy wskazać poziom szkoły, w której pracujemy lub uczymy się:Po wybraniu dodatkowych informacji klikamy na Create your Public account po czym następuje automatyczne zalogowanie do serwisu.


Aby utworzyć nową prezentację klikamy  New Prezi po czy wybieramy jej szablon czyli tło. 
  • Zakładka Latest to szablony najnowsze, 
  • More to więcej szablonów. 
  • Przycisk Start blanc prezi - czyste tło.
  • Use template - użyj szablonu, czyli zatwierdzenie wybranego szablonu.


Po wyborze szablonu otwiera się okno edycyjne, czyli miejsce, w którym możemy  tworzyć prezentację.

Tworzenie prezentacji:
Przykładowa prezentacja wykonana w Prezi:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz